Správa a provoz


Vzhledem ke své velikosti musí Univerzita Karlova naplňovat cíle i ve svém vlastním provozu. Do roku 2030 plánuje zavedení sledování emisí skleníkových plynů (dle ISO 14064 nebo GHG Protokolu) a stanovení kroků, které povedou k dosažení uhlíkové neutrality UK nejpozději do roku 2050 (konkrétní závazky k průběžnému snižování emisí skleníkových plynů budou do Strategie UR a Akčního plánu zapracovány při aktualizaci v roce 2026). Bude pravidelně počítána a zveřejňována environmentální stopa univerzity jakožto organizace, dle Doporučení Evropské komise, nebo sustainability reporting dle vznikající legislativy (ESRS6).


V oblasti výstavby se zavede nová certifikace dle aktuálních standardů (např. LEED).

Důležitým krokem bude také zmapování vlivu provozu a nákupu UK na biodiverzitu a ekosystémové služby stejně jako celkový management nakládaní

s vodou a obhospodařovaní vodních a zelených ploch.


Plán i cíle budou veřejně dostupné, pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány s ohledem na národní i mezinárodní závazky.
Poslední změna: 30. leden 2024 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám