Třetí role a spolupráce navenek


Vedle vzdělávání a výzkumu má univerzita ještě tzv. třetí roli, kterou je služba společnosti, její přímé společenské působení. Univerzita reflektuje aktuální společenský vývoj a významně přispívá k šíření nejnovějších vědeckých poznatků a hodnot mnoha různými způsoby. Cílem je být v těsném a oboustranně otevřeném celospolečenském kontaktu na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Základním úkolem je přenos nejnovějších poznatků a technologií formou studií, analýz, patentů či licencí, zakládání spin-off společností, poskytování odborných služeb, konzultací a výzkumů v klíčových oblastech. To má přímý důsledek na zaměstnanost, rozvoj průmyslu a služeb pomocí inovací, kulturního potenciálu a kapacit sociální péče.


Univerzita strategicky rozvíjí celoživotní vzdělání, aktivně pořádá akce pro širokou veřejnost, a to zejména v oblasti popularizace vědy a výzkumu, ale i kultury. Zaměstnanci univerzity vstupují do veřejné debaty například vystupováním v médiích, psaním článků a komentářů určeným pro veřejnost či vytvářením naučných internetových stránek. Neméně důležité je i jejich zapojení do konzultačních skupin, odborných panelů, nevládních a neziskových institucí a občanské společnosti obecně, které jednak utváří veřejné mínění, ale také ovlivňují kroky veřejné a státní správy.


V rámci třetí role univerzita sama rozvíjí mnoho projektů:Poslední změna: 30. leden 2024 23:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám