Studentské spolky

Podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím studentských spolků


V průběhu roku 2023 proběhlo počáteční zmapování spolků a iniciativ napříč univerzitou, jejichž aktivity se dotýkají oblasti udržitelného rozvoje. Rádi bychom seznam dále rozšiřovali a navázali s některými z nich uzší spolupráci.Arachné

biologická sekce PřF – akce pro studenty oborů

https://arach.cz/


Centrum politických studií

FF, PF, MFF – diskuze, environmentální workshopy na školách

https://politickastudia.cz/


Drosophilia

PedF – akce pro studenty přírodovědných oborů

https://drosophila.cz/


IFMSA

lékařské fakulty – stáže a osvětové akce pro veřejnost a zájemce o studium

https://www.lf2.cuni.cz/zahranici/ifmsa-cz-na-2-lekarske-fakulte


Kamenožrout

geologická sekce PřF – dětské tábory

http://kamenozrout.cuni.cz/


Koridor

FHS – diskuze, akce ukliďme FHS

https://www.facebook.com/spolekkoridor/


Včelařský spolek Pučmeloud

FHS UK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092007302824&locale=cs_CZ

Miroslava

sociologická sekce FSV – akce ke dni udržitelnosti

https://iss.fsv.cuni.cz/zivot-na-institutu/miroslava-studentsky-spolek-iss


Orientalistický expres

Ústav dálného východu FF – debaty, zaměření i na zahraniční studenty

https://orientalistickyexpres.cz/


Praxis

FF – debaty

https://praxis.ff.cuni.cz/


Society for Geology and Applied

to Mineral Deposits

geologická sekce PřF – debaty a akce pro studenty oborů

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studentske-spolky/sga-student-chapter-praha


Spolek českých studentů farmacie

FaF – akce pro studenty oborů

https://scsf.faf.cuni.cz/


Studentská Hybernská

https://www.facebook.com/studentskahybernska/?locale=cs_CZ


Univerzity za klima

https://univerzityzaklima.cz/Poslední změna: 1. únor 2024 19:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám