Řízení a organizace

Účinné zavádění změn vyžaduje spolupráci napříč celou univerzitou. Interní komunikaci na fakulty a součásti od podzimu 2023 zajišťují jmenované Koordinátoři a koordinátorky udržitelného rozvoje. Pro zohlednění aktuálních vědeckých poznatků i reflexi z praxe vzniknou pro oblast Správy a provozu pracovní skupiny, které se budou po odborné stránce zabývat danému tématu (tzn. 1. Energie a výstavba; 2. Voda, zeleň a ekosystémové služby; 3. Odpady a stravování 4. Mobilita) a budou zapojeny do implementace Akčního plánu a aktualizace Strategie. Do skupin budou nominováni jak vědečtí a akademičtí pracovníci UK, tak pracovníci relevantních odborů či dalších součástí UK. Zvažuje se také vznik Poradního sboru, který bude složen ze zástupců zaměstnanců a studujících. Směrovaní univerzity však může ovlivnit kdokoliv se zájmem o udržitelný rozvoj (zejména studující a zaměstnanci UK) například prostřednictvím Zásobníku nápadů a podnětů.


Nedílnou součástí je samotná popularizace tématu UR ve formě propagačních a osvětových aktivit UK např. aktuality na webu, podcast Udržitelná Karlovka, příspěvky na sociálních sítích či v univerzitním časopisu Forum. Od roku 2023 každoročně probíhá také grantová soutěž pro studující, kteří mohou podat své vlastní návrhy projektů v oblasti udržitelného rozvoje na UK. Vybrané projekty získají finanční podporu pro realizaci projektu v praxi. Studující také mohou využít možnost členství v některém z registrovaných aktivních spolků, jejichž činnost se dotýká tématu udržitelného rozvoje.Poslední změna: 29. květen 2024 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám