Akční plán

Pro úspěšné naplňování Strategie budou nezbytná praktická upřesnění jejích klíčových oblastí v podobě konkrétních projektů zahrnutých v akčních plánech. Akční plány, které budou svým rozsahem pokrývat dvouletá časová období, tzn. 2023–2024, 2025–2026, 2027–2028 a 2029–2030, stanoví, mimo jiné, způsob monitoringu, evaluace a finančního zajištění, určí odpovědné aktéry a jejich pravidelné vyhodnocování poslouží k zmapování dosažení nastavených indikátorů a pokroků v jednotlivých opatřeních.


První Akční plán pro roky 2023 a 2024 se soustředí především na spolupráci, komunikaci a osvětu uvnitř UK ve snaze vytvořit pevné základy pro úspěšnou realizaci strategických cílů zejména zlepšením celouniverzitního dialogu a koordinace (např. ustanovením koordinátorů či odborných pracovních skupin) v oblasti udržitelného rozvoje.


Akční plán implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030 v letech 2023–2024


Action Plan for the Implementation of the CU Sustainable Development Strategy: Towards Sustainability 2030 between 2023 and 2024


Poslední změna: 18. leden 2024 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám