Strategie

Strategie stanovuje základní koncepci a cíle udržitelného rozvoje napříč univerzitou. Jako hlavní metu si klade posunout UK do roku 2030 směrem k udržitelnému fungování, a to nejen odpovědným přístupem ke svému provozu, ale i k vzdělávacím a tvůrčím činnostem. Proto se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti rozvoje, jež reflektují hlavní aktivity univerzity a všech jejích součástí:


  1. Řízení a organizace

  2. Správa a provoz

  3. Vzdělávání, věda a výzkum

  4. Třetí role a spolupráce navenek.


Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030


Charles University Sustainable Development Strategy: Towards Sustainability 2030


Poslední změna: 21. květen 2024 11:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám