• Klíčové oblasti

Klíčové oblasti


Ambicí Univerzity Karlovy je přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje zejména ve svých primárních rolích, tedy ve vzdělávání a ve výzkumu. Jako neméně důležitou však vnímáme třetí roli univerzit, kterou je služba veřejnosti jako například podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe. Vzhledem ke své velikosti musí však Univerzita Karlova naplňovat cíle i ve svém vlastním provozu, od fungování celé univerzity po úroveň jednotlivých studujících, zaměstnankyň a zaměstnanců.


Poslední změna: 30. leden 2024 22:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám