Ročník 2023

V roce 2023 proběhl první ročník grantové soutěže na podporu udržitelného rozvoje (vypsána od května do poloviny června). Na výzvu bylo alokováno 200 tisíc Kč.Celkem 9 přihlášených projektů hodnotila odborná komise ve složení:


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK

Dana Kapitulčinová, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí UK

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Zuzanou Polákovou, vedoucí UK Pointu

Mgr. Ing. Nikola Rusová, manažerka udržitelného rozvoje UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D., členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj.


Do uzšího finále posloupilo 5 projektů, jeden byl následně vyloučen pro dvojí financování, u dvou bylo rozhodnuto o podpoře v plné výši, u zbývajících dvou proběhla diskuse ohledně krácení rozpočtu. Mezi vítězné projekty, jemž byla první polovina stipendia vyplacena v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže, druhá polovina po odevzdání závěrečné zprávy, patří:


 • Animační vědecká videa pro děti zaměřená na udržitelnost v rámci projektu "Try to answer"

  Cílem projektu je poskytnout kvalitní a zábavný vzdělávací obsah, který zprostředkovává dětem vědecké poznatky a podporuje jejich zájem o přírodní vědy. V rámci soutěže se projekt zaměří na podporu udržitelného životního stylu a ekologického myšlení prostřednictvím 10 zábavných a poutavých animovaných příběhů.

  Projekt měl být podpořen celkem 60 tisíci Kč (vyplacena byla polovina grantu, z opodstatněných důvodů nebyl projekt nakonec zcela realizován).


 • Permakulturní zahrada Hofmanka

  Vytvoření permakulturní zahrady Hofmanka na pozemku, který se nachází v předpolí fakultní budovy FHS a přezdívá se mu “džungle”. Představa je taková, že by tuto zahradu nenavštěvovali jen studenti a studentky blízké fakulty, ale také obyvatelé přilehlých kolejních budov. Hlavními členy týmu Ondřej Koc a Antonín Vávra (oba FHS UK). Projekt byl podpořen celkem 60 tisíci Kč. • Udržitelné vzdělávání a popularizace ochrany životního prostředí

  Rozárie Haškovcová (FSV UK) v rámci tour po českých středních a základních školách s workshopem o realitě módního průmyslu podněcuje žáky ke kritickému myšlení a společně hledají řešení současného neudržitelného přístupu k módě. Projekt byl podpořen celkem 23 tisíci Kč. • Podpora UK 2023 k zachování účinnosti antimikrobiálních látek

  Hlavní náplní projektu, který zastupují zejména Aneta Pierzynová a Vojtěch Bareš (oba 1LF UK), je podnícení mezioborové komunikace a spolupráce a také seznámení studujících s konceptem One Health. Významným bodem je i propojení studujících a vyučujících různých fakult s pracovními skupinami mimo UK. Projekt byl podpořen celkem 45 tisíci Kč.
Vítězné projekty, jejichž realizací studentky a studenti UK přispěli k lepšímu světu kolem nás, ať už novým udržitelným prvkem ve studentském prostředí či prostřednictvím vzdělávacích a osvětových aktivit, byly také prezentovány v sobotu 27. ledna 2024 od 14 h v Kampusu Hybernská v rámci akce HYB4 SWAP & HADRY v čítárně.

Poslední změna: 29. únor 2024 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám