• Aktuality

Aktuality

13. června 2024

V celosvětovém žebříčku Times Higher Education Impact Ranking Univerzita Karlova obhájila své místo mezi top 201–300 univerzitami a stabilně se usadila na špičce českých vysokých škol.

Times Higher Education Impact Ranking

Mezinárodní žebříček byl založen v roce 2019 a je zaměřen na porovnání úspěšného naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace Spojených Národů (17 SDG´s) na univerzitách napříč kontinenty. Pro každý cíl existuje sada ukazatelů, které lze rozčlenit do čtyř komplexních kategorií:

Jedná se o výzkum jako tradiční způsob, kterým univerzity přispívají společnosti.

Druhou kategorií je správa a kooperace významných univerzitních zdrojů, zde ve smyslu personálních zdrojů jakými jsou zaměstnanci a zaměstnankyně, akademická obec a studující.

Dále je hodnocena třetí role univerzit a jejich vliv na lokální, regionální či dokonce mezinárodní vývoj společnosti vstříc udržitelnosti.

Poslední kategorií je vzdělávací činnost vytvářející kvalifikované odborníky a odbornice se „zelenými dovednostmi“ a obecné povědomí o udržitelnosti u všech absolventů a absolventek.

THE Impact Ranking tak zdůrazňuje klíčovou roli univerzitní komunity při realizaci udržitelného rozvoje.

Umístění mezi nejlepšími

Univerzita Karlova se k plnění cílů udržitelného rozvoje zavázala ve strategických dokumentech. Při své již čtvrté účasti v prestižním rankingu se zapojila celkem do devíti cílů udržitelného rozvoje. A přesto, že počet hodnocených univerzit stále narůstá, Univerzita Karlova obhájila své místo mezi nejlepšími 201–300 univerzitami. A drží vedoucí pozici mezi deseti tuzemskými vysokými školami!

Potěšující umístění je dokladem naší smysluplné práce a odhodlání překonat globální výzvy, ať už se jedná o ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost či ekonomickou stabilitu a mezinárodní kooperaci.Rozvíjet udržitelnost na Univerzitě Karlově je však možné jen za přispění celé univerzitní komunity, čehož si tým udržitelnosti cení a těší se z pokračující úspěšné spolupráce.

Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám