• Aktuality

Aktuality

27. května 2024

Na oslavu Mezinárodního dne biologické rozmanitosti jsme 22. května přijali pozvání Asociace společenské odpovědnosti a připojili se k exkurzi za včelami u PENNY, divokými koni, ohroženou flórou a eticky zpracovanou kávou - vše pod heslem udržitelného rozvoje.

Exkurze, které se zúčastnila manažerka udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy, byla zahájena prohlídkou včelích úlů u skladu PENNY ve středočeských Radonicích. Řetězec včely medonosné podporuje zakládáním úlů na různých místech republiky, opylovači totiž mají zásadní význam nejen pro přírodní ekosystémy, ale také pro potravinovou bezpečnost lidstva. Společně s dalšími organismy včely opylují valnou většinu rostlin, jež jsou základem pro 90 % světové produkce potravin a v EU na opylování hmyzem v různé míře závisí téměř čtyři pětiny planých kvetoucích rostlin a plodin mírného pásma.


Úly u skladu PENNY v Radonicích. Foto: Dana Lišková.
Úly u skladu PENNY v Radonicích. Foto: Dana Lišková.


Další zastávkou byla nestátní Přírodní rezervace Milovice v bývalém vojenském výcvikovém prostoru. Od roku 2015 se zde pasou stáda zubrů, divokých koní a praturů, která kdysi byla nedílnou součástí evropské přírody. Svou činností vytváří vhodné životní podmínky spoustě jiných organismů a díky postupnému návratu divokých kopytníků se daří obnovovat jemnou krajinnou mozaiku a zvyšovat počty vzácných druhů rostlin a zvířat. Příkladem úspěšné obnovy jsou rostoucí počty hořce křížatého a na něj vázaného, kriticky ohroženého motýla modráska hořcového Rebelova.


Přírodní rezervace Milovice. Foto: Dana Lišková.
Přírodní rezervace Milovice. Foto: Dana Lišková.


Pastevní ekosystémy velkých kopytníků prospívají nejen biodiverzitě, ale jsou i důležitou součástí mitigace změny klimatu, neboť vážou o 50 % více uhlíku než lesy stejné rozlohy. Stezky vyšlapané při přesunech kopytníků krajinou navíc vytváří přirozené požární bariéry.


Od ochrany české přírody se výprava přesunula k podniku, který podporuje odpovědnou správu přírody v zemích globálního Jihu. A přitom naplňuje i společenský a ekonomický rozměr udržitelného rozvoje. Řeč je o Fair & Bio pražírně v Kostelci nad Labem, jenž je vedena jako sociální podnik a první družstevní pražírna v Česku. Zpracovávaná káva se vyznačuje certifikací Faitrade a v naprosté většině též bio. Na chodu podniku se podílí 70 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, kterým práce v pražírně poskytuje finanční příjem, smysluplnou seberealizaci, mezilidské kontakty, zlepšení vlastních dovedností a vzdělávání.


Fair & Bio pražírna. Foto: Dana Lišková
Fair & Bio pražírna. Foto: Dana Lišková


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám