• Aktuality

Aktuality

12. února 2024

Certifikace "Healthy Campus"

Karlova Univerzita jako první vysoká škola v České republice zahájila proces získání certifikace „Healthy Campus“, která si klade za cíl podpořit zdravé univerzitní prostředí a zdraví studentů a zaměstnanců. Certifikaci zajišťuje Mezinárodní univerzitní sportovní federace (FISU), která sídlá ve švýcarském Laussanne a je do ní zapojeno 127 univerzit ze 40 zemí.

V současné chvíli úspěšnou certifikaci získalo 61 univerzit.


Wellbeing


Studující, zaměstnanci a zaměstnankyně a akademická obec v univerzitním prostředí tráví podstatnou část svého času, který se univerzita snaží zlepšit inspirativním prostředím. To může zahrnovat zvýšení přístupnosti sportovních zařízení, psychické podpory a zdravých stravovacích možností. Opatření vedou ke zlepšení zdraví a pohody nejen na univerzitě, ale i mimo ni. Wellbeing na pracovišti má prokazatelně kladný vliv na produktivitu zaměstnanců a zaměstnankyň a zdravý životní styl je proto jasnou výhrou pro všechny.

Zároveň certifikace zvyšuje atraktivitu a renomé univerzity a díky tomu i počet uchazečů.

Zdravý kampus je společným cílem univerzitní komunity a studující, zaměstnanci a zaměstnankyně jsou proto do rozhodovacích procesů zapojeni.


Holistický přístup


Certifikace "Healthy campus" zahrnuje několik klíčových oblastí, které univerzita musí plnit.

Jednou z nich je zdravé stravování. Univerzita musí zajistit dostupnost zdravých stravovacích možností na kampusu, včetně možností pro vegetariány, vegany, a též zohlednit potravinové alergie.

Dalším závazkem je podpora pohybu a sportu, neboli aktivního životního stylu. K plnění patří poskytnutí sportovního zařízení a programů pro studující a zaměstnance a zaměstnankyně. V rámci péče o zdraví se univerzita zavázala k prevenci nemocí a včasné intervenci.

Neméně univerzita dbá na poskytování podpory psychického zdraví prostřednictvím poradenství, psychoterapie a prevence.

Nedílnou součástí "zdravého kampusu" je celouniverzitní směřování k udržitelnosti a snižování ekologického otisku. K tomu se univerzita zavázala Strategií a Akčním planém plánem a je Na cestě k udržitelnosti 2030.


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám